Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0909 150 790/0908 44 22 70
Ms Tuyến  
Điện Thoại : 0908442270
NGUYỄN VĂN QUANG  
Điện Thoại : 0909150790

Video - Clip

Ván lạng

04-12-2015
Sản xuất ván lạng cao su các loại: Dày từ 1mm trở lên, rộng và dài từ 400mm trở lên Dùng làm ván mặt và ván ruột phục vụ trong nước và xuất khẩu

 

Sản xuất ván lạng cao su các loại: Dày từ 1mm trở lên, rộng và dài từ 400mm trở lên

Dùng làm ván mặt và ván ruột phục vụ trong nước và xuất khẩu

Sản xuất ván lạng cao su các loại: Dày từ 1mm trở lên, rộng và dài từ 400mm trở lên

Sản xuất ván lạng cao su các loại: Dày từ 1mm trở lên, rộng và dài từ 400mm trở lên

Sản xuất ván lạng cao su các loại: Dày từ 1mm trở lên, rộng và dài từ 400mm trở lên
Dùng làm ván mặt và ván ruột phục vụ trong nước và xuất khẩu

Sản xuất ván lạng cao su các loại: Dày từ 1mm trở lên, rộng và dài từ 400mm trở lên
Dùng làm ván mặt và ván ruột phục vụ trong nước và xuất khẩu

 

 

 

 

 Sản xuất ván lạng cao su các loại: Dày từ 1mm trở lên, rộng và dài từ 400mm trở lên
Dùng làm ván mặt và ván ruột phục vụ trong nước và xuất khẩu

 


Thông tin khác

Copyright © 2015 by Nguyễn Lam Phát. All rights reserved.